DE SINT-CATHARINASTEEN

DE SINT-CATHARINASTEEN

Midden in de Anselderbeek te Kerkrade, dicht bij Oud Ehrenstein, ligt een geweldige grote steen. Toentertijd is er meermalen met God weet hoeveel paarden gepoogd, de steen te lichten en weg te trekken uit de loop van de beek. Het is echter nooit gelukt. De touwen en kettingen die om de steen waren bevestigd braken steeds of sprongen in stukken. De steen was niet weg te krijgen, hij ligt er nog.
Wanneer er in heel de streek geen wind te bemerken is waait het bij de Sint Catharinasteen nog altijd. Twee jongelui van Chevremont wandelden op een wolkenloze zomerdag die erg heet en zeer stil was, langs de Anselderbeek. Toen zij de steen passeerden, bevonden zij zich opeens in een rukwind. Terwijl de bomen wat verder langs de helling van de heuvel zich totaal niet bewogen, en werd de strohoed van een van de beide wandelaars in de beek geslagen. Het mocht hem niet meer lukken die nog terug te krijgen. Dat moet er nog meerderen zijn overkomen in ongeveer dezelfde omstandigheden.
Er liggen nog meer van die grote stenen in bedoelde beek. De studenten van Rolduc hebben daar een grapje op gemaakt. Van een van die stenen heet het ook, dat geen zeven paarden hem konden wegtrekken en dat de Fransen hem daarom zouden hebben laten liggen. Dit wordt gezegd met een bijbedoeling omdat de fransen alles roofden of zij het gebruiken konden of niet en dus zou ook niemand anders hem kunnen meenemen en er evenmin iets mee kunnen doen.

Bron: Kemp, Pierre. Limburgs Sagenboek. Gebrs van Aelst. Maastricht, 1925.

Datum: 1925

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s